Oddělení aplikované biologie

Oddělení zahrnuje několik výzkumných směrů sdružující environmentální mikrobiologii, vývoj a testování nanomateriálů pro biomedicínské aplikace.

Výzkum

Oddělení Aplikované biologie zahrnuje několik výzkumných směrů sdružujících environmentální mikrobiologii a vývoj nanomateriálů pro biomedicínské aplikace. Konkrétně se jedná o studium nanomateriálů a porézních struktur pro regenerativní medicínu, dopravu léčiv a kosmetiku; účinků nanomateriálů na přirozená mikrobiální společenstva, buněčné kultury in vitro a tkáňové modely ex vivo; aktivity mikroorganismů ve vztahu k bezpečnosti hlubinných geologických úložišť radioaktivního odpadu; antibakteriálních a algicidních vlastností nových fotokatalytických materiálů; vlivu sanačních zásahů na přírodní mikrobiální společenstva; a vývoj testovacích metodik a systémů pro hodnocení interakcí buněčných populací s (nano)materiály a aktivními látkami v simulovaných podmínkách.

Mgr. Kateřina Černá, Ph.D.

Samostatný pracovník vědy a výzkumu

Mgr. Kateřina Černá, Ph.D.

CXI - oddělení OABI - geomikrobiologie v prostředí hlubinných úložišť radioaktivního odpadu

E katerina.cerna1@tul.cz

Mgr. Veronika Hlaváčková, PhD.

Samostatný pracovník vědy a výzkumu

Mgr. Veronika Hlaváčková, PhD.

Environmentální mikrobiologie

E veronika.hlavackova@tul.cz

Mgr. Nhung Anh Huynh Nguyen, Ph.D.

Samostatný pracovník vědy a výzkumu

Mgr. Nhung Anh Huynh Nguyen, Ph.D.

Environmental microorganisms, nanotoxicology, microplastics, bioplastics

E nhung.nguyen@tul.cz

Mgr. Martin Pusztai, Ph.D.

Pracovník vědy a výzkumu

Mgr. Martin Pusztai, Ph.D.

E martin.pusztai@tul.cz

Ing. Miroslava Rysová, Ph.D.

Samostatný pracovník vědy a výzkumu

Ing. Miroslava Rysová, Ph.D.

Vývoj a testování nanomateriálů pro medicínské a kosmetické aplikace - především pro hojení ran a dopravu léčiv. Vedoucí laboratoře tkáňových kultur.

E miroslava.rysova@tul.cz

Ing. Jakub Říha, Ph.D.

Samostatný pracovník vědy a výzkumu

Ing. Jakub Říha, Ph.D.

CXI - Oddělení aplikované biologie - bioinformatik

E jakub.riha@tul.cz

Rojina Shrestha, Ph.D.

Pracovník vědy a výzkumu

Rojina Shrestha, Ph.D.

E rojina.shrestha@tul.cz

Publikace

2021

VENKATESHAIAH, A. aj. Alkenyl succinic anhydride modified tree-gum kondagogu: A bio-based material with potential for food packaging Carbohydrate Polymers 1. vyd. Oxon: ELSEVIER SCI LTD, 2021, roč. 266, č. August. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0144-8617. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0144861721005130

NECHANICKÁ, M. aj. Application of Nanofiber Carriers for Sampling of Microbial Biomass from Contaminated Groundwater Science of The Total Environment 1. vyd. Amsterdam: Elsevier B.V., 2021, roč. 780, č. August. S. neuvedeny (10 stran). ISSN: 0048-9697. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721015862

NGUYEN, N. A. H. aj. Attached and planktonic bacterial communities on bio-based plastic granules and micro-debris in seawater and freshwater Science of the Total Environment Amsterdam: Elsevier, 2021, roč. 785, č. SEP. S. neuvedeny (10 stran). ISSN: 0048-9697. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721024840/pdf

Kontakt

Oddělení aplikované biologie

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace

Technická univerzita v Liberci

Bendlova 1409/7

460 01 Liberec 1

Česká republika


Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren