Projekt Oddělení aplikované biologie

 • „Kdo je ten zodpovědný?“ Propojení přeměny organochlorových sloučenin s konkrétními bakteriálními populacemi detail
 • ALternativní výplňové MAtrice pro ukládání RAdioaktivních odpadů z vyřazování jaderných elektráren (ALMARA) detail
 • Antioxidant Therapeutic Nanoparticles to treat inflammation in the gut brain axis and its related diseases detail
 • Biodegradabilní materiály na bázi silk fibroinu pro použití v ortopedii detail
 • Biologicky aktivní materiály pro aplikace ve zdravotnických prostředcích detail
 • COMbined Physico-chemical Experimental Therapy to Improve prognosis against Triple negative breast by Immune activation and laser ablation OptimizatioN. detail
 • Development of plant extract impregnated biocomposites for biomedical applications - MSCA4Ukraine detail
 • Enviromantal fate, behavior and biological effects of engineered nanomaterials detail
 • European Joint Programme on Radioactive Waste Management - ConCord detail
 • European Joint Programme on Radioactive Waste Management - MAGIC detail
 • European MIC Network – New paths for science, sustainability and standards detail
 • European Platform on Particle System Characterization detail
 • Fotoaktivní nanokompozitní systémy pro zlepšení životního prostředí detail
 • Inovativní a udržitelná řešení pro evropské řeky bez plastů: prevence a odstraňování odpadků, plastů a mikroplastů detail
 • Kdo je ten zodpovědný? Propojení přeměny organochlorových sloučenin s konkrétními bakteriálními populacemi detail
 • Kooperativní katabolické iNterakce mezi houbami a baCTeriemi během mikrobiálního rozkladu antropogenních chemikálií ve znečištěném prostředí - CONNECT detail
 • Limitní faktory pro přežití a proliferaci mikrobiálních společenstev, významných pro korozi bariér hlubinného úložiště radioaktivních odpadů detail
 • Metody in situ ochrany sladkovodních biotopů s využitím sinic a řas jako indikačních druhů detail
 • Mikroplasty uvolněné z textilu ve vodních ekosystémech: identifikace, charakterizace a hodnocení účinků detail
 • Recovery of critical elements from uraniferous coals and ashes using bio-leaching - MSCA4Ukraine detail

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren