Projekt Oddělení aplikované biologie

  • Rhizosféra Miscanthus x giganteus a její role při biodegradaci organických polutantů detail
  • Smart multifunctional biomaterials for regenerating the alveolar ridge REGAL detail
  • Studium kinetiky lokalizované mikrobiálně ovlivněné koroze ukládacího obalového souboru pro radioaktivní odpad detail
  • Studium změn sekundárních struktur DNA kmenových buněk diferencujících na tkáňových nosičích s různými mechanickými vlastnostmi detail
  • Technologie vysokokapacitní výroby nanočástic pro řízené dodávání léčiv detail
  • Technologie zabraňující přehřívání povrchů stavebních objektů detail
  • Terapie kmenovými buňkami s pomocí CeO2 nanočástic: inovativní nanofarmaceutický přístup k léčbě degenerativních sítnicových onemocnění detail
  • Vliv radiolýzy a bakteriálních extremofilů na životnost kontejneru pro hlubinné úložiště RAO detail
  • Využití umělé inteligence pro ochranu zdraví obyvatel vytvořením systému včasné detekce a predikce vývoje epidemií založeném na monitoringu odpadních vod detail
  • Výzkum stability a modifikace těsnících bariér na bázi jílových minerálů při tepelné a biologické zátěži detail

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren