Provozní rada

Mgr. Adam Blažek, MBA

Vedoucí Oddělení pro průmysl

Mgr. Adam Blažek, MBA

T +420 48535 3950

E adam.blazek@tul.cz

Ing. Alena Kábová

Vedoucí Oddělení pro rozvoj lidských vztahů

Ing. Alena Kábová

T +420 48535 3906

E alena.kabova@tul.cz

Ing. Markéta Pánková

Vedoucí Oddělení grantové podpory

Ing. Markéta Pánková

T +420 48535 3858

E marketa.pankova@tul.cz

Vedoucí oddělení grantové podpory

 
Ing. Pavla Švermová, Ph.D.

Vedoucí Oddělení informační podpory a analýz

Ing. Pavla Švermová, Ph.D.

T +420 48535 3665, 48535 2346, mobile: 777 863 422

E pavla.svermova@tul.cz

CXI TUL - Vedoucí Oddělení informační podpory a analýz. OGP - Mezinárodní VaV projekty.

EF KPE TUL - Společenská odpovědnost firem, management inovací, MSP.

 

 
Ing. Markéta Dubová, Ph.D.

Vedoucí Oddělení mezinárodní spolupráce ve VaV

Ing. Markéta Dubová, Ph.D.

T +420 48535 3093

E marketa.dubova@tul.cz

doc. RNDr. Michal Řezanka, Ph.D.

Vedoucí Oddělení nanochemie

doc. RNDr. Michal Řezanka, Ph.D.

T +420 48535 3445

E michal.rezanka@tul.cz

- organická chemie, funkcionalizace nanomateriálů

 
doc. Ing. Stanislaw Waclawek, Ph.D.

Vedoucí Oddělení environmentální chemie

doc. Ing. Stanislaw Waclawek, Ph.D.

T +420 48535 3389

E stanislaw.waclawek@tul.cz

Vedoucí Oddělení Environmentální Chemie

Stanisław během své vědecké kariéry navštívil mimo jiné University of Guelph (Kanada) a University of Cincinnati (USA), kde prováděl výzkum procesů založených na síranových radikálech. Podle databáze Scopus patří mezi 2 % nejcitovanějších vědců na světě a je držitelem ceny Publons 2019: 1 % nejlepších recenzentů v oboru Environment and Cross-Field. Je členem redakčního týmu např. časopisů Chemical Engineering Journal (IF: 16.744) a Catalysts (IF: 4.501).

Byl také vedoucím projektu GAČR jr, který získal v roce 2019 (excelentně hodnocen v roce 2023).

WEB: https://greenercatalysis.com/stanislaw-waclawek/

H index = 31

GS: https://scholar.google.com/citations?user=aQxAvAsAAAAJ&hl=pl&oi=ao

RG: https://www.researchgate.net/profile/Stanislaw-Waclawek

 
RNDr. Alena Ševců, Ph.D.

Vedoucí Oddělení aplikované biologie

RNDr. Alena Ševců, Ph.D.

T +420 48535 3805

E alena.sevcu@tul.cz

Ing. Mgr. Lukáš Dvořák, Ph.D.

Vedoucí Oddělení technologie životního prostředí

Ing. Mgr. Lukáš Dvořák, Ph.D.

T +420 48535 3260

E lukas.dvorak@tul.cz

Membránové bioreaktory; technologie vody; aplikace nanomateriálů

 
doc. Dr. Ing. Ivan Mašín

Vedoucí Oddělení konstrukce strojů

doc. Dr. Ing. Ivan Mašín

T +420 48535 3383 (602439258)

E ivan.masin@tul.cz

Ing. Jiří Bobek, Ph.D.

Vedoucí Oddělení pokročilých technologií

Ing. Jiří Bobek, Ph.D.

T +420 48535 3897

E jiri.bobek@tul.cz

Ing. Mateusz Fijalkowski, Ph.D.

Vedoucí Oddělení pokročilých materiálů

Ing. Mateusz Fijalkowski, Ph.D.

E mateusz.fijalkowski@tul.cz

Ing. Jiří Šafka, Ph.D.

Vedoucí Oddělení 3D technologií

Ing. Jiří Šafka, Ph.D.

T +420 48535 3801

E jiri.safka@tul.cz

  • Průmyslový 3D tisk termoplastů a fotopolymerů (FDM/SLA)
  • Nasazení 3D tisku v průmyslové výrobě a prototypování
  • Prototypové odlévání polyuretanů a epoxidů do silikonových forem

  • Vedoucí Oddělení 3D technologií

 
Ing. Jindřich Cýrus, Ph.D.

Vedoucí Oddělení SW Architektury a vývoje

Ing. Jindřich Cýrus, Ph.D.

T +420 48535 3932

E jindrich.cyrus@tul.cz

Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.

Vedoucí Oddělení mechatronických systémů a robotiky

Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.

T +420 48535 3526

E tomas.martinec@tul.cz

  • Embedded aplikace v oblasti měření a zpracování signálů
  • Měření a řízení teplotních polí
  • Průmyslová automatizace, PLC, SCADA
  • Vývoj nových materiálů (technologie Slush, kompozity)
  • Využití robotů při vývoji kompozitních materiálů
 
Ing. Jan Kočí

Vedoucí Oddělení modelování procesů a umělé inteligence

Ing. Jan Kočí

T +420 48535 3606, +420 725 578 591

E jan.koci@tul.cz

Digitalizace, řízení, podniková a softwarová architektura, integrace

 
Ing. Michal Kotek, Ph.D.

Vedoucí Oddělení fyzikálních měření

Ing. Michal Kotek, Ph.D.

T +420 48535 3871

E michal.kotek@tul.cz

Global Imaging Metody, Experimentální mechanika tekutin, Vysokorychlostní vizualizace

 

Hlavní partneři

Skupina UJV
Škoda Auto
AWAL
Elmarco
Česká Zbrojovka
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Atrea
Innogy
Auren