Provozní rada

Mgr. Adam Blažek, MBA

Vedoucí Oddělení pro průmysl

Mgr. Adam Blažek, MBA

T +420 48535 3950

E adam.blazek@tul.cz

Ing. Alena Kábová

Vedoucí Oddělení pro rozvoj lidských vztahů

Ing. Alena Kábová

T +420 48535 3906

E alena.kabova@tul.cz

Ing. Markéta Pánková

Vedoucí Oddělení grantové podpory

Ing. Markéta Pánková

T +420 48535 3858

E marketa.pankova@tul.cz

Vedoucí oddělení grantové podpory

 
Ing. Pavla Švermová, Ph.D.

Vedoucí Oddělení informační podpory a analýz

Ing. Pavla Švermová, Ph.D.

T +420 48535 3665, 48535 2346, mobile: 777 863 422

E pavla.svermova@tul.cz

CXI TUL - Vedoucí Oddělení informační podpory a analýz. OGP - Mezinárodní VaV projekty.

EF KPE TUL - Společenská odpovědnost firem, management inovací, MSP.

 

 
Ing. Markéta Dubová, Ph.D.

Vedoucí Oddělení mezinárodní spolupráce ve VaV

Ing. Markéta Dubová, Ph.D.

T +420 48535 3093

E marketa.dubova@tul.cz

doc. RNDr. Michal Řezanka, Ph.D.

Vedoucí Oddělení nanochemie

doc. RNDr. Michal Řezanka, Ph.D.

T +420 48535 3445

E michal.rezanka@tul.cz

- organická chemie, funkcionalizace nanomateriálů

 
Mgr. Pavel Hrabák, Ph.D.

Vedoucí Oddělení environmentální chemie

Mgr. Pavel Hrabák, Ph.D.

T +420 48535 3848

E pavel.hrabak@tul.cz

RNDr. Alena Ševců, Ph.D.

Vedoucí Oddělení aplikované biologie

RNDr. Alena Ševců, Ph.D.

T +420 48535 3805

E alena.sevcu@tul.cz

Ing. Mgr. Lukáš Dvořák, Ph.D.

Vedoucí Oddělení technologie životního prostředí

Ing. Mgr. Lukáš Dvořák, Ph.D.

T +420 48535 3260

E lukas.dvorak@tul.cz

Membránové bioreaktory; technologie vody; aplikace nanomateriálů

 
doc. Dr. Ing. Ivan Mašín

Vedoucí Oddělení konstrukce strojů

doc. Dr. Ing. Ivan Mašín

T +420 48535 3383 (602439258)

E ivan.masin@tul.cz

Ing. Jiří Bobek, Ph.D.

Vedoucí Oddělení pokročilých technologií

Ing. Jiří Bobek, Ph.D.

T +420 48535 3897

E jiri.bobek@tul.cz

doc. Ing. Stanislav Petrík, CSc.

Vedoucí Oddělení pokročilých materiálů

doc. Ing. Stanislav Petrík, CSc.

T +420 48535 3672

E stanislav.petrik@tul.cz

Ing. Jindřich Cýrus, Ph.D.

Vedoucí Oddělení SW Architektury a vývoje

Ing. Jindřich Cýrus, Ph.D.

T +420 48535 3932

E jindrich.cyrus@tul.cz

doc. Ing. Petr Tůma, CSc.

Vedoucí Oddělení mechatronických systémů a robotiky

doc. Ing. Petr Tůma, CSc.

T +420 48535 3101

E petr.tuma@tul.cz

Jan Kočí

Vedoucí Oddělení modelování procesů a umělé inteligence

Jan Kočí

T +420 48535 3606, +420 725 578 591

E jan.koci@tul.cz

Digitalizace, řízení, podniková a softwarová architektura, integrace

 
Ing. Michal Kotek, Ph.D.

Vedoucí Oddělení fyzikálních měření

Ing. Michal Kotek, Ph.D.

T +420 48535 3871

E michal.kotek@tul.cz

Global Imaging Metody, Experimentální mechanika tekutin, Vysokorychlostní vizualizace

 

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren