Projekt Oddělení fyzikálních měření

 • Interakce heterogenní kapaliny s pružnou stěnou detail
 • Inovativní mikrofluidní zařízení pro přípravu topikálních aplikací detail
 • Lokální rychlost disipace turbulentní energie v dispersních systémech detail
 • Lokální rychlost disipace turbulentní energie v dispersních systémech- ke 17278 detail
 • Národní centrum kompetence Akustika a vibrace detail
 • Nová generace optických analyzátorů plynů s vysokou citlivostí a nízkými výrobně-provozními náklady detail
 • Optimalizace mikrofluidního dávkovacího systému pro přípravu vysoce sofistikovaných nanovlákenných krytů ran detail
 • Optimalizace tepelných toků na laminovacím stroji s použitím moderních metod modelování detail
 • Optoelektronický systém pro řízení kvality výroby nanovlákenných materiálů detail
 • Přenosové jevy v mechanicky míchaném membránovém reaktoru pro separaci mikrořas detail
 • Stanovení charakteristik turbulentního rychlostního profilu v trubce pro širokou škálu Reynoldsových čísel detail
 • Studium chování nemísitelných kapalin v souvislosti s kavitací, Coandovým jevem a hydrofobií detail
 • VÚB (TAČR-Alfa 4) detail
 • Využití moderních metod modelování při vývoji a zkoušení protipožárních uzávěrů detail
 • Využití moderních záznamových a výpočetních metod pro optimalizaci technologie výroby nanovlákenných materiálů detail
 • Vývoj biodegradabilní ochrany sluchu z nanovláken s vysokou mírou útlumu vhodné pro uplatnění v náročných specifických podmínkách detail
 • Vývoj degradabilní ochrany sluchu z nanovláken detail
 • Vývoj hořáku pro plynový infrazářič na principu kinetického spalování detail
 • Vývoj inovativních solitérních akustických prvků s implementovanými nanovlákennými strukturami detail
 • Výzkum a vývoj nového typu elektromagnetického měřiče tepla s extrémně nízkou spotřebou detail

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren