Projekt Oddělení nanochemie

  • Cyclodextrin-based nanomaterials for PFAS passive sampling detail
  • Design a syntéza funkcionalizovaných magnetických nanočástic pro efektivní odstranění nových per- a polyfluorovaných sloučenin (PFAS) z vody detail
  • Elektrooxidace vody a amoniaku pomocí rutheniových katalyzátorů integrovaných do organokřemičitých materiálů na heterogenních molekulárních anodách detail
  • Hybridní organokřemičité nanomateriály pro heterogenní katalýzu enantioselektivních reakcí detail
  • Laserová syntéza cyklodextriny funkcionalizovaných nanoslitin pro aplikace v katalýze detail
  • Metoda pro hodnocení interakce vlákenný materiál-buňka založená na mikroskopii živých buněk detail
  • Nanovlákenné materiály schopné detekce nebezpečných látek barevnou změnou během filtrace detail
  • Nové typy hybridních organosilanových (nano)vlákenných scaffoldů připravených pomocí metod elektrostatického zvlákňování a technologie 3D tisku se zaměřením na aplikace v oblasti regenerativní medicín detail
  • Využití pokročilých metod ve vývoji inovovaného mezizubního kartáčku detail
  • Vývoj nových typů plně biokompatibilních vodivých organosilanových vlákenných nosičů určených k regeneraci měkkých a nervových tkání detail

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren