Projekt Oddělení SW architektury a vývoje

 • Centrum pokročilých materiálů a efektivních budov - STD 4.0 detail
 • Centrum pokročilých materiálů a efektivních budov – RESOPT detail
 • Centrum pokročilých materiálů a efektivních budov CAMEB detail
 • Cesnet detail
 • Hodnocení energetického potenciálu brownfields a dalších ploch pro posílení energetické soběstačnosti města detail
 • IRP - příspěvek 2017 detail
 • Koncept spolupráce autonomních vozidel v průmyslovém prostředí s využitím principů V2V a V2I detail
 • Multimodal Generation of Natural Virtual Intelligent Children Agents for Empowering Early Autism Intervention Providers detail
 • Nástroje pro hodnocení vzájemného vlivu různých činností na využitelné množství vody a posouzení vhodnosti různých opatření v jednotlivých lokalitách detail
 • Posuzování rizika projevů geologické nestability v Jihomoravské lignitové pánvi a jejich predikce ve vazbě na dynamiku klimatu detail
 • Potenciál a způsob využití důlních vod v oblasti Kladenské uhelné pánve detail
 • Rozšíření webové aplikace pro evidenci a správu struktury pracovních úvazků výzkumných pracovníků o správu výzkumných projektů a zakázek detail
 • Smart hybrid process for small series additive manufacturing of high performance composites (SMARTPRO) detail
 • Specialista detekce příměsí detail
 • Virtual Manufacturing Plant detail
 • Vývoj analytických prostředků pro podporu trvalé udržitelnosti zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou vodou detail
 • Vývoj metodiky na zpracování časových řad kolísání hladin podzemních vod pro potřeby hodnocení jejich zásob a predikci jejich vývoje v závislosti na srážkách detail
 • Vzdálená asistence terénnímu pracovníkovi v krizové oblasti pomocí řešení AR technologie detail
 • Zavedení pokročilých metod augmented reality jako jednoho z pilířů Industry 4.0 při návrhu designu a vývoje průmyslového výrobku detail
 • Zavedení pokročilých metod augmented reality jako jednoho z pilířů Industry 4.0 při návrhu designu a vývoje průmyslového výrobku (NZ) detail

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren