Oddělení enviromentální chemie

Oddělení se specializuje na společné environmentální problémy se zaměřením na znečišťující látky a poskytuje analytické zázemí pro interní výzkumné skupiny, externí vědce a průmyslové zákazníky.

Výzkum

Oddělení poskytuje analytické zázemí pro interní výzkumné skupiny a studenty z Technické univerzity v Liberci, jakož i pro externí vědce a průmyslové zákazníky. Je zaměřeno na společné environmentální problémy se zaměřením na znečišťující látky. Oddělení má také širokou škálu nástrojů pro charakterizaci materiálů, konkrétně pro polymery, kovy a nanočástice. Některé laboratorní metody spadají pod řízení kvality a lze je nalézt v části "Akreditovaná laboratoř". Podrobnější informace o vybavení laboratoře doporučujeme navštívit webovou stránku: http://www.nanoenvicz.cz/en/services?isservice=false

Oddělení provádí výzkum nanostrukturních polymerů pro analytickou extrakci pevných fází polutantů, léčiv a jejich metabolitů. Dalším tématem týkajícím se polutantů je vychytávání a bioakumulace znečišťujících látek v mikroorganismech a rostlinách. Oddělení je v úzkém kontaktu s ostatními laboratořemi CxI a poskytuje analytické služby pro řešení sanačních, syntetických, biotechnologických a mikrobiologických témat.

Mgr. Vít Novotný

Pracovník vědy a výzkumu

Mgr. Vít Novotný

E vit.novotny@tul.cz

Ing. Vojtěch Antoš, Ph.D.

Samostatný pracovník vědy a výzkumu

Ing. Vojtěch Antoš, Ph.D.

Plynová chromatografie, stanovení TOL

E vojtech.antos@tul.cz

Ing. Lenka Lacinová, Ph.D.

Samostatný pracovník vědy a výzkumu

Ing. Lenka Lacinová, Ph.D.

GSM +420 725 052 812

Manažer kvality, cenové nabídky, objednávky

E lenka.lacinova@tul.cz

Ing. Klára Lísková

Samostatný pracovník vědy a výzkumu

Ing. Klára Lísková

Vedoucí laboratoře

Cenové nabídky, objednávky

E klara.liskova1@tul.cz

RNDr. Jan Němeček, Ph.D.

Samostatný pracovník vědy a výzkumu

RNDr. Jan Němeček, Ph.D.

E jan.nemecek1@tul.cz

Rafael Omar Torres Mendieta, Ph.D.

Samostatný pracovník vědy a výzkumu

Rafael Omar Torres Mendieta, Ph.D.

Dr. Torres je vedoucím výzkumného týmu FEMTONANO, který se zaměřuje na odhalování nejsložitějších detailů syntézy a studia nanomateriálů pomocí ultrarychlého laserového záření. Kromě toho se jeho zájmy rozšiřují o možné aplikace, kde lze použít laserem syntetizované nanomateriály, jako je například katalýza, eradikace bakterií, značení buněk a čištění odpadních vod.

H index (WOS): 10 

H index (SCOPUS): 11

Researcher ID: N-7426-2018
ORCID: 0000-0002-9865-1826
Scopus Author ID: 55102770000


ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Rafael-Torres-Mendieta-2

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/rafael-torres-mendieta/

Webová stránka týmu: https://femtonanogroup.com/

E rafael.torres@tul.cz

Dr. VINOD Vellora Thekkae Padil, MSc., Ph.D.

Samostatný pracovník vědy a výzkumu

Dr. VINOD Vellora Thekkae Padil, MSc., Ph.D.

E vinod.padil@tul.cz

Dr. Ing. Stanislaw Witold Waclawek

Samostatný pracovník vědy a výzkumu

Dr. Ing. Stanislaw Witold Waclawek

E stanislaw.waclawek@tul.cz

Publikace

2021

VENKATESHAIAH, A. aj. Alkenyl succinic anhydride modified tree-gum kondagogu: A bio-based material with potential for food packaging Carbohydrate Polymers 1. vyd. Oxon: ELSEVIER SCI LTD, 2021, roč. 266, č. August. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0144-8617. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0144861721005130

NGUYEN, N. A. H. aj. Attached and planktonic bacterial communities on bio-based plastic granules and micro-debris in seawater and freshwater Science of the Total Environment Amsterdam: Elsevier, 2021, roč. 785, č. SEP. S. neuvedeny (10 stran). ISSN: 0048-9697. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721024840/pdf

RAMAKRISHNAN, R. K., WACLAWEK, S. W., ČERNÍK, M. a VELLORA THEKKAE PADIL, V. Biomacromolecule assembly based on gum kondagogu-sodium alginate composites and their expediency in flexible packaging films International Journal of Biological Macromolecules 1. vyd. NETHERLANDS: Elsevier, 2021, roč. 177, č. April. S. 526 – 534. ISSN: 0141-8130. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0141813021004542

Kontakt

Oddělení enviromentální chemie

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace

Technická univerzita v Liberci

Bendlova 1409/7

460 01 Liberec 1

Česká republika


Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren