Oddělení enviromentální chemie

Oddělení se specializuje na společné environmentální problémy se zaměřením na znečišťující látky a poskytuje analytické zázemí pro interní výzkumné skupiny, externí vědce a průmyslové zákazníky.

Výzkum

Oddělení poskytuje analytické zázemí pro interní výzkumné skupiny a studenty z Technické univerzity v Liberci, jakož i pro externí vědce a průmyslové zákazníky. Je zaměřeno na společné environmentální problémy se zaměřením na znečišťující látky. Oddělení má také širokou škálu nástrojů pro charakterizaci materiálů, konkrétně pro polymery, kovy a nanočástice. Některé laboratorní metody spadají pod řízení kvality a lze je nalézt v části "Akreditovaná laboratoř". Podrobnější informace o vybavení laboratoře doporučujeme navštívit webovou stránku: http://www.nanoenvicz.cz/en/services?isservice=false

Oddělení provádí výzkum nanostrukturních polymerů pro analytickou extrakci pevných fází polutantů, léčiv a jejich metabolitů. Dalším tématem týkajícím se polutantů je vychytávání a bioakumulace znečišťujících látek v mikroorganismech a rostlinách. Oddělení je v úzkém kontaktu s ostatními laboratořemi CxI a poskytuje analytické služby pro řešení sanačních, syntetických, biotechnologických a mikrobiologických témat.

doc. Ing. Stanislaw Waclawek, Ph.D.

Samostatný pracovník vědy a výzkumu

doc. Ing. Stanislaw Waclawek, Ph.D.

Stan during his scientific career, visited, among others, the University of Guelph (Canada) and the University of Cincinnati (USA), where he conducted research on sulfate radical-based processes. He is in 2% of the most-cited scientists in the world, according to Scopus and a Publons 2019 awardee: the top 1% of reviewers in Environment and Cross-Field. He serves on the editorial board of e.g. Chemical Engineering Journal (IF: 16.744) and Catalysts (IF: 4.501).

He was also a project leader of the GAČR jr project, which he obtained in 2019.

Other info: https://greenercatalysis.com/stanislaw-waclawek/

H index = 29

GS: https://scholar.google.com/citations?user=aQxAvAsAAAAJ&hl=pl&oi=ao

RG: https://www.researchgate.net/profile/Stanislaw-Waclawek

E stanislaw.waclawek@tul.cz

Mgr. Vít Novotný

Pracovník vědy a výzkumu

Mgr. Vít Novotný

E vit.novotny@tul.cz

Ing. Lenka Lacinová, Ph.D.

Samostatný pracovník vědy a výzkumu

Ing. Lenka Lacinová, Ph.D.

GSM +420 725 052 812

Manažer kvality, cenové nabídky, objednávky

E lenka.lacinova@tul.cz

RNDr. Jan Němeček, Ph.D.

Samostatný pracovník vědy a výzkumu

RNDr. Jan Němeček, Ph.D.

E jan.nemecek1@tul.cz

Rafael Omar Torres Mendieta, Ph.D.

Samostatný pracovník vědy a výzkumu

Rafael Omar Torres Mendieta, Ph.D.

Dr. Torres je vedoucím výzkumného týmu FEMTONANO, který se zaměřuje na odhalování nejsložitějších detailů syntézy a studia nanomateriálů pomocí ultrarychlého laserového záření. Kromě toho se jeho zájmy rozšiřují o možné aplikace, kde lze použít laserem syntetizované nanomateriály, jako je například katalýza, eradikace bakterií, značení buněk a čištění odpadních vod.

H index (WOS): 13

H index (SCOPUS): 13

Researcher ID: N-7426-2018
ORCID: 0000-0002-9865-1826
Scopus Author ID: 55102770000


ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Rafael-Torres-Mendieta-2

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/rafael-torres-mendieta/

Webová stránka týmu: https://femtonanogroup.com/

E rafael.torres@tul.cz

Publikace

2021

VENKATESHAIAH, A. aj. Alkenyl succinic anhydride modified tree-gum kondagogu: A bio-based material with potential for food packaging Carbohydrate Polymers 1. vyd. Oxon: ELSEVIER SCI LTD, 2021, roč. 266, č. August. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0144-8617. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0144861721005130

NGUYEN, N. A. H. aj. Attached and planktonic bacterial communities on bio-based plastic granules and micro-debris in seawater and freshwater Science of the Total Environment Amsterdam: Elsevier, 2021, roč. 785, č. SEP. S. neuvedeny (10 stran). ISSN: 0048-9697. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721024840/pdf

RAMAKRISHNAN, R. K., WACLAWEK, S., ČERNÍK, M. a VELLORA THEKKAE PADIL, V. Biomacromolecule assembly based on gum kondagogu-sodium alginate composites and their expediency in flexible packaging films International Journal of Biological Macromolecules 1. vyd. NETHERLANDS: Elsevier, 2021, roč. 177, č. April. S. 526 – 534. ISSN: 0141-8130. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0141813021004542

Kontakt

Oddělení enviromentální chemie

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace

Technická univerzita v Liberci

Bendlova 1409/7

460 01 Liberec 1

Česká republika


Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren