Oddělení technologie životního prostředí

Oddělení se zabývá vývojem, aplikacemi a testováním (nano)materiálů a metod s cílem zajistit udržitelnost a kvalitu životního prostředí.

Informace o oddělení

Výzkum

Výzkum je především zaměřený na následující oblasti:

  • Pokročilé technologie čištění vod
  • Membránové bioreaktory
  • Vývoj, testování a aplikace nových typů nosičů biomasy
  • Efektivní sanace kontaminovaných podzemních vod s využití nano- a mikročástic železa
  • Aplikace nanomateriálů v nejrůznějších oblastech biotechnologií
  • Vývoj a testování filtrů na bázi nanovláken (filtrace vody a vzduchu)

 

Spolupráce

  • Projektový a smluvní výzkum ve spolupráci s průmyslovými a komerční subjekty
  • Zakázkový výzkum a vývoj
  • Hodnocení a intenzifikace stávajících procesů čištění vod
  • Nezávislá expertní a poradenská činnost

 

Oddělení technologie životního prostředí (OTŽP) je zaměřeno na vývoj, aplikace a testování nových (nano) materiálů a metod v různých environmentálních technologiích, aby bylo dosaženo jejich významného zlepšení. Výzkum probíhá v úzké spolupráci s průmyslovými podniky, jinými laboratořemi TUL a dalšími zainteresovanými stranami.

Oddělení řeší národní a mezinárodní projekty, v rámci kterých vznikají výstupy, jež jsou uplatnitelné právě pro technologie umožňující stabilizovat, zlepšovat a kontrolovat kvalitu životního prostředí. Formou zakázek je OTŽP schopno řešit individuální požadavky průmyslových a komerčních subjektů v nejrůznějších environmentálních oblastech. Disponujeme moderními přístroji, které umožňují testovat a analyzovat různorodé složky životního prostředí.

Naším hlavním cílem je přispět ke zkvalitňování životního prostředí a jeho zachování pro budoucí generace, a proto zpřístupňujeme naše služby a výsledky odborné i široké veřejnosti.

Ing. Mgr. Lukáš Dvořák, Ph.D.

Vedoucí oddělení

Ing. Mgr. Lukáš Dvořák, Ph.D.

Membránové bioreaktory; technologie vody; aplikace nanomateriálů

E lukas.dvorak@tul.cz

Aysegul Gul

Člen(ka) oddělení

Aysegul Gul

E Aysegul.Gul@tul.cz

Ing. Karel Havlíček, Ph.D.

Člen(ka) oddělení

Ing. Karel Havlíček, Ph.D.

Biotechnologie vod; Nanomateriály; Respirometrie; Vedení a řešení projektů, Komunikace s odbornou veřejností (publikace, konference aj.)

Expertní člen CzWA; Člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace Libereckého kraje

 

E karel.havlicek@tul.cz

Mgr. Milena Johnová

Člen(ka) oddělení

Mgr. Milena Johnová

Technologie čištění odpadních vod

Membránové procesy; filtrace kapalin

Příprava a vedení projektů, komunikace s firemními partnery

E milena.johnova@tul.cz

Ing. Tomáš Lederer, Ph.D.

Člen(ka) oddělení

Ing. Tomáš Lederer, Ph.D.

příprava a vedení projektů v oblastech technologie vody, sanace horninového prostředí, biologická rozložitelnost

E tomas.lederer@tul.cz

Ing. Magda Nechanická, Ph.D.

Člen(ka) oddělení

Ing. Magda Nechanická, Ph.D.

Biotechnologie vody

Nanomateriály

Bioelektrochemické systémy

Molekulárně-genetické metody (DNA, qPCR, NGS)

E magda.nechanicka@tul.cz

Ing. Jaroslav Nosek, Ph.D.

Člen(ka) oddělení

Ing. Jaroslav Nosek, Ph.D.

Pokročilé sanační technologie (elektro-geochemicky podporované sanační technologie).

E jaroslav.nosek1@tul.cz

Ing. Alena Pavelková, Ph.D.

Člen(ka) oddělení

Ing. Alena Pavelková, Ph.D.

Sanace podzemních vod

Materiálové inženýrství

Odborné publikace

E alena.pavelkova@tul.cz

Ing. Tomáš Pluhař

Člen(ka) oddělení

Ing. Tomáš Pluhař

Elektrotechnika

programování mikropočítačů, programování PLC

návrh a realizace jednoúčelových zařízení

E tomas.pluhar@tul.cz

Mgr. Petra Rosická

Člen(ka) oddělení

Mgr. Petra Rosická

E petra.rosicka@tul.cz

Ganna Ungur

Člen(ka) oddělení

Ganna Ungur

E ganna.ungur@tul.cz

Bc. Michal Vittek

Člen(ka) oddělení

Bc. Michal Vittek

Elektrotechnika, stavba testovacích tratí a aparatur, správa laboratoře

E michal.vittek@tul.cz

Publikace

2021

PAVELKOVÁ, A., STEJSKAL, V., PLUHAŘ, T. a NOSEK, J. Advanced remediation using nanosized zero-valent iron and electrical current in situ − A comparison with conventional remediation using nanosized zero-valent iron alone Journal of Environmental Chemical Engineering 1. vyd. Elsevier Ltd, 2021, roč. 9, č. 5. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 2213-3437. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213343721011015

VENKATESHAIAH, A. aj. Alkenyl succinic anhydride modified tree-gum kondagogu: A bio-based material with potential for food packaging Carbohydrate Polymers 1. vyd. Oxon: ELSEVIER SCI LTD, 2021, roč. 266, č. August. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0144-8617. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0144861721005130

HAVLÍČEK, K., NECHANICKÁ, M., LEDERER, T. a KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ, B. Analysis of nitrifying bacteria growth on two new types of biomass carrier using respirometry and molecular genetic methods Ecotoxicology and Environmental Safety ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 2021, roč. 225, č. 12. S. neuvedeny (11 stran). ISSN: 0147-6513. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147651321009076?via=ihub

Kontakt

Oddělení technologie životního prostředí

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace

Technická univerzita v Liberci

Bendlova 1409/7

460 01 Liberec 1

Česká republika


Hlavní partneři

Skupina UJV
Škoda Auto
AWAL
Elmarco
Česká Zbrojovka
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Atrea
Innogy
Auren